INSTRUKCJA INSTALACJI
PROGRAMU PITY 2014


W celu zainstalowania na naszym komputerze program pity 2014, proszę nacisnąć dwa razy lewym klawiszem myszki na ikonce programu pity 2014. Nastąpi wówczas proces instalacji programu pit 2014. Użytkownik programu zobaczy na ekranie monitora informację że trwa proces instalacji - instalator programu pity 2014 zainstaluje program na naszym komputerze.W drugim oknie programu pity 2014 wyświetli się komunikat: "witamy w kreatorze instalacji programu PITY 2014. Instalator zainstaluje teraz program PITY 2014 na Twoim komputerze. Powinno się zamknąć wszelkie inne uruchomione programy aby dokończyć proces instalacji programu pit 2014. W dalszym etapie proszę nacisnąć przycisk Dalej - jeśli chcesz kontynuować instalację , lub przycisk Anuluj, jeśli chcesz przerwać proces instalacji i dokonać jej zakończenia.Trzecim etapem instalacji programu pit 2014 jest akceptacja umowy licencyjnej. Umowa: Przed kontynuacją proszę przeczytać poniższe ważne informacje. Proszę przeczytać tekst Umowy licencyjnej. Musisz zgodzić się na warunki tej umowy przed kontynuacją instalacji. Jeśli się z nimi zgadzasz, w tym miejscu należy wybrać "akceptuję warunki umowy" i nacisnąć przycisk DALEJCzwarte okno informuje nas o docelowej lokalizacji programu pity 2014. Wybierz docelową lokalizację, gdzie ma być zainstalowany program PITy 2014. Instalator zainstaluje program PITY 2014 do poniższego folderu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.Piąte okno - wybór folderu w menu start w programie pity 2014. Wybierz folder Menu Start, gdzie mają być umieszczone skróty do programu. Instalator stworzy skróty do programu w poniższym folderze Menu Start.
Kliknij przycisk DALEJ, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.Szóste okno - tworzenie ikony programu pity 2014 na pulpicie. Zaznacz dodatkowe zadania, które dodatkowe zadania mają być wykonane. Zaznacz dodatkowe zadania, które Instalator ma wykonać podczas instalacji

 programu PITy 2014, a następnie kliknij przycisk DALEJ , aby kontynuować.
Dodatkowe ikony: utwórz ikonę na pulpicie. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.Siódme okno - potwierdzenie rozpoczęcia instalacji programu pity 2014. Gotowy do rozpoczęcia instalacji.
Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji programu PITy 2014 na Twoim komputerze. Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia. Lokalizacja docelowa programu pity 2014. C:\Programs\PITy2014, Folder w menu start: PITy
Dodatkowe zadania: dodatkowe ikony - utwórz ikonę na pulpicie.
W celu dalszej instalacji proszę nacisnąć przycisk INSTALUJPo prawidłowym zainstalowaniu programu może pojawić się powyższe okno.  Należy wówczas pobrać aktualizację programu. W tym celu należy nacisnąć przycisk POBIERZ. Po pobraniu programu, nastąpi jego ponowna instalacja i uruchomienie.Licencja na używanie programu PITy 2014 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.